TR Fastenings Ltd

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača vijaka, matica i distancera za uprešavanje u lim. Dnevno opskrbljuje svojom robom 150 milijuna komponenti prema tisućama kupaca. Proizvode vijke od promjera 0.6mm do 12 mm – ovisno o nacrtu kupca. U ponudi imaju i drugu vijčanu robu.

vijci     matice

podloške, osigurači vijci, matice za uprešavanje

vijci za plastiku  metalna galanterija za ormariće

plastična galanterija  distanceri

sigurnosni vijci   pinovi, osovine

alati, bitovi