TR Fastenings Ltd

Jedan od najvećih svjetskih proizvođača vijaka, matica i distancera za uprešavanje u lim. Dnevno opskrbljuje svojom robom 150 milijuna komponenti prema tisućama kupaca. Proizvode vijke od promjera 0.6mm do 12 mm – ovisno o nacrtu kupca. U ponudi imaju i drugu vijčanu robu. vijci     matice podloške, osigurači vijci, matice za uprešavanje vijci za plastiku  metalna galanterija za ormariće plastična galanterija  distanceri sigurnosni vijci   pinovi, osovine alati, bitovi