Fanuci ručni laseri za zavarivanje

Categories: , ,

Lasersko zavarivanje jedna je od važnih komponenti laserske obrade materijala. Lasersko zavarivanje je precizna tehnologija zavarivanja koja koristi zraku visoke energije kao izvor topline. Zagrijavanje površine obratka se vrši putem visokoenergetske laserske zrake, a toplina prodire s površine materijala prema njegovoj unutrašnjosti. Podešavanjem parametara laserskog pulsa, odgovarajući materijali se tope te omogućuju spajanje dvaju materijala. Prilagođeno lasersko zavarivanje koristi lasersku energiju za kombiniranje različitih materijala, debljina ili oblika kako bi se zadovoljile potrebe svojstava materijala u različitim situacijama te kako bi se mogla postići izrada opreme s najmanjom masom, optimalnom strukturom i najboljom izvedbom.