Haeger 824 OneTouch

Stroj za automatsko uprešavanje vijaka, matica i distancera

  • CNC stroj za automatsko uprešavanje  vijaka, matica i distancera u lim
  • najsofisticiraniji stroj na tržištu koji ima Haegerov CNC kontroler na Windows platformi i 4 automatske stanice za ubacivanje vijaka, matica i distancera u lim
  • novi servo upravljani izmjenjivač alata, povećane sofware-ske mogućnosti, nova izmjenjiva platforma, novo lasersko svjetlo za lociranje rupa na izrađevini i potpuno novo robotsko riješenje