HF PC BENCH Suction Bench

Odsisni stolovi, namijenjeni osiguravanju čiste radne okoline prilikom zavarivanja ili površinske obrade metala

Odsisni stolovi, namijenjeni osiguravanju čiste radne okoline prilikom zavarivanja ili površinske obrade metala (skidanja srha, brušenja, poliranja i sl…)

  • osim obrade metala, stolovi su pogodni i za brušenje kamena, drva i drugih materijala
  • smanjeno održavanje zahvaljujući Pulse-Jet sistemu čišćenja komprimiranim zrakom
  • visoki stupanj fleksibilnosti zahvaljujući kompaktnim dimenzijama
  • više izvedbi:
    • sa integriranim odsisnim sistemom
    • bez integriranog odsisnog sistema; namijenjen za spajanje na centralni filterski sistem u proizvodnom pogonu