Prima Power linije i automatizacija

Kom­pletne automatizirane linije koje se mogu sastojati od skladišta sirovog ma­terijala, probijanja-rezanja, okretanja i sortiranja s robotom te automatskog sa­vijanja i sortiranja

Prima Power vodeći je proizvođač kom­pletnih automatiziranih linija koje se mogu sastojati od skladišta sirovog ma­terijala, probijanja-rezanja, okretanja i sortiranja s robotom te automatskog sa­vijanja i sortiranja

  1. PSBB
  2. LPBB
  3. NT – kompletna automatizirana skladišta na koja se mogu spajati Prima Power strojevi

PSBB

Punching -> Shearing -> Buffering -> Bending (probijanje -> rezanje -> skladištenje -> savijanje)

PSBB je kompaktna i fleksibilna proizvodna linija koja limove pretvara u visoko kvalitetne gotove izratke. Ova linija može biti integrirana unutar Prima Power Night Train automatiziranog skladišta.

  • automatski protok informacija od programiranja do proizvodnje
  • integrirani proizvodni sustav koji reducira cijeli proizvodni proces kroz svaku fazu
  • potpuno automatizirane proizvodne faze
  • potpuno automatski utovar materijala uključujući i pametno skladištenje
  • minimalno vrijeme proizvodnje, maksimalna produktivnost
  • optimalan protok vrijednosti od sirovina do gotovih proizvoda

LPBB

Linija koja sadrži probijačicu, laser, savijačicu i pametno rukovanje dijelovima.


NIGHT TRAIN FMS

Kompletna automatizirana skladišta na koja se mogu spajati Prima Power strojevi, ali i strojevi drugih proizvođača.