PRIMA POWER SERVO ELEKTRIČNA PREŠA eP0520

Godina proizvodnje: 12/2023

• Proizvođač: PRIMA POWER, Italija
• Godina proizvodnje: 12/2023
• Maksimalna iskoristivost radne dužine: 2100mm
• Sila savijanja: 550kn
• Hod: 700mm
Y-OS
• Hod: 310mm
• Točnost ponovljivosti ±0,005mm
• Maksimalna radna brzina: 10mm/s
• Prilazna brzina: 180mm/s
• Brzina vraćanja: 180mm/s
X-OS
• Brzina: 350mm/s
• Preciznos: ±0,03mm
• Hod graničnika/maksimalno graničenje: 560/1000mm
• Hod X1 (delta X) ±100
Z-OS
• Brzina: 2000mm/s
• Preciznos: ±0,03mm
• Radno područje: 200 do 1700mm
R-OS
• Brzina: 150mm/s
• Preciznost: ±0,1mm
• Pneumatsko euro-style stezanje gornjeg alata
• Mehaničko euro-style stezanje donjeg alata
• Dostupnos: odmah
• Lokacija: lager, Zaprešić, DEMO preša
Za više informacija kontaktirajte nas putem obrasca: