Siegmund Sistem 16

Profesionalni stol za varenje, promjer rupe 16mm

 • promjer rupe 16mm.
 • bušotine na površini u mreži 50x50mm
 • radius 3/6 mm na rupama i uglovima stola
 • debljina materijala cca 11,5 – 13mm
 • visina strane stola 100mm
 • udalenost rupa na stranama stola 25mm
 • mjerna skala na površini
 • konstrukcija ojačana rebrima

Materijali:

 • Professional 750 – čelik S355J2+N, plazma nitrirani sa BAR premazom
 • Professional Extreme 8.7 – specijalna legura alatnog čelika X8.7, plazma nitrirani sa BAR premazom

Veličina stola Professional 750 i  Professional Extreme 8.7:

 • 1,0 x 0,5 m, 4 noge, cca.128 kg
 • 1,0 x 1,0 m, 4 noge, cca. 193 kg
 • 1,2 x 0,8 m, 4 noge, cca.195 kg
 • 1,2 x 1,2 m, 4 noge, cca. 261 kg
 • 1,5 x 1,0 m, 4 noge, cca. 281 kg
 • 1,5 x 1,5 m, 4 noge, cca. 397 kg
 • 2,0 x 1,0 m, 4 noge, cca. 362 kg
 • 2,0 x 1,2 m, 4 noge, cca. 415 kg
 • 2,4 x 1,2 m, 6 nogu, cca. 503 kg
 • 3,0 x 1,5 m, 8 nogu, cca. 795 kg (sastoji se od 2 stola 1,5 x 1,5 m uključujući 6 spojnih vijaka)
 • 4,0 x 2,0 m, 8 nogu, cca. 1.297 g