Biko

BIKO B3

Hidraulični stroj za savijanje s tri valjka

BIKO B4

Hidraulični stroj za savijanje s četiri valjka

BIKO BIP

Najpraktičniji način savijanja u skladu s minimalnim investicijama; mehanički stroj s tri valjka