Hans Weber Machinenfabrik

WEBER – obrada debljih ploča

Strojevi za obradu debljih ploča

WEBER – obrada iz koluta ili iz ploče

Stroj za obradu iz koluta ili iz ploče

WEBER – obrada obojenih (plastificiranih) ploča

Stroj za obradu obojenih (plastificiranih) ploča

WEBER – obrada odštancanih dijelova

Stroj obradu odštancanih dijelova

WEBER – obrada tanjih limova

Strojevi za obradu tanjih limova