Tag Archives: Ručni laseri za zavarivanje

Ručni laseri za zavarivanje – čišća i manje oštećena zona taljenja

Lasersko zavarivanje jedna je od važnih komponenti laserske obrade materijala. Lasersko zavarivanje je precizna tehnologija zavarivanja koja koristi zraku visoke energije kao izvor topline. Zagrijavanje površine obratka se vrši putem visokoenergetske laserske zrake, a toplina prodire s površine materijala prema njegovoj unutrašnjosti. Podešavanjem parametara laserskog pulsa, odgovarajući materijali se tope te omogućuju spajanje dvaju materijala. […]