Tag Archives: vodeni rezanje

Princip rada vodenog rezanja – Flow – Dynamic Waterjet Tehnologija

Princip rada vodenog rezanja je baziran na prolazu vode kroz uski regulator protoka vode i reznu cijev pod visokim pritiskom. U dodiru sa materijalom kinetička energija se pretvara u energiju pritiska i na taj način razreže materijal. Snaga i brzina vodenog mlaza reže mekane materijale, a uz dodatak abrazivnog pijeska proces rezanja se proširuje na […]