Tag Archives: waterjet

MotoJet Intensifier* pumpa od 60.000 psi (4.150 bara)

Pumpa MotoJet™ postavlja najviši industrijski standard za primjenu rezanja vodenim mlazom i rezanja abrazivnim vodenim mlazom. Proizvedena je za zahtjeve visokoproizvodnih okruženja te je konstruirana s naglaskom na pouzdanost.   MotoJet pouzdano isporučuje stabilan tlak za osnovnu ili neprekidnu 24-satnu operaciju, sedam dana u tjednu. Stalno nadzirana naprednom dijagnostikom, pumpa pojačala pruža stalan tok informacija […]

Princip rada vodenog rezanja – Flow – Dynamic Waterjet Tehnologija

Princip rada vodenog rezanja je baziran na prolazu vode kroz uski regulator protoka vode i reznu cijev pod visokim pritiskom. U dodiru sa materijalom kinetička energija se pretvara u energiju pritiska i na taj način razreže materijal. Snaga i brzina vodenog mlaza reže mekane materijale, a uz dodatak abrazivnog pijeska proces rezanja se proširuje na […]