Gecam specijalni strojevi

Gecam specijalni strojevi za brušenje i završnu obradu limova, podnožja kontejnera, robotizirani sistemi za brušenje, strojevi za brušenje bakrenih sabirnica, strojevi za brušenje traka lima, itd…

Gecam specijalni strojevi za brušenje i završnu obradu limova, podnožja kontejnera, robotizirani sistemi za brušenje, strojevi za brušenje bakrenih sabirnica, strojevi za brušenje traka lima, itd…

Mnoštvo izvedbi strojeva i sistema za svaku primjenu!