RHTC Profi Press

Linija ručnih i motoriziranih preša

 • moderan i robustan dizajn, proizvedeno u EU (Nizozemska)
 • više tipova i modela
 • ručne radioničke preše kapaciteta 15-50 tona
 • motorizirane radioničke preše kapaciteta 30-300 tona
 • portalne preše:
  • sa ručnim pomicanjem stola, kapaciteta 100 i 160 tona
  • sa motoriziranim pomicanjem stola, kapaciteta 150-300 tona
 • C-frame preše kapaciteta 25-450 tona
 • horizontalna preša za ravnanje i savijanje kapaciteta 28 tona
 • “custom-made” preše- prema potrebama naručitelja, prilagođenih dimenzija i kapaciteta
 • alati i dodaci za strojeve iz asortimana

Products