RHTC Profi Punch

Serija strojeva za probijanje

  • strojevi za probijanje
  • zahvaljujući širokom spektru dostupnih alata, ovim strojevima moguće je odrađivati više zadataka probijanja i uprešavanja samo sa jednim strojem
2 modela
  • Profi punch 10 ton
  • Profi punch 16 ton

Punching machines