LUCAS – Stroj za izradu kućišta aksijalnih ventilatora

Stroj za izradu kućišta aksijalnih ventilatora