Flow International

Svjetski tržišni lider u tehnologiji vodenog rezanja sa visokim pritiskom i abrazivom. Korporacija Flow je prva uvela vodeno rezanje uz abraziv na svjetsko tržište te sama proizvodi visokotlačne pumpe, software, glave za rezanje, kontrolere i ostalo. Zaštićeni i mnogobrojni patenti izdižu vodene rezače ove tvrtke iznad svih ostalih konkurenata.

Sama tehnologija rezanja vodenim mlazom je izrazito fleksibilna tehnologija koja ne poznaje granice u smislu materijala koji se mogu rezati sa vrlo visokom preciznošću. Što znaći da se mogu rezati sve vrste materijala do debljina od 150 – 200 mm debljine, ovisno o modelu stroja. Rezanje se vrši pomoću vode, koja se pomoću visokotlačne pumpe tlači na tlakove od 3.800 – 6.000 bara ovisno o vrsti pumpe koja se koristi.

Voda pod visokim tlakom dolazi do rezne glave gdje prolazi kroz rubinsku ili dijamantnu diznu prilikom čega se visoki tlak pretvara u brzinu. Brzina mlaza vode prilikom izlaska iz dizne iznosi 3.5 macha ili 3.5 brzina zvuka. Taj mlaz ima izrazito visoku energiju i on u kombinaciji sa abrazivnim pijeskom omogućuje rezanje apsolutno svih vrsta materijala.

Sam abraziv je pijesak koji dolazi u nekoliko granulacija ovisno o kvaliteti reza koji se želi postići. Standardni pijesak koji se koristi je GARNET Mash 85. Miješanje abraziva uz vodeni mlaz se odvija u reznoj glavi gdje se u vodu nakon izlaska iz dizne dodaje abrazivni pijesak, koji onda zajedno sa vodom visoke brzine i energije izlazi kroz cijev za miješanje u promjeru od cca 1 mm i režu bilo koju vrstu materijala.

Što se tiče samog rezanja vodom, kao što smo naveli, nema granice u vrsti materijala i može se rezati do 150-200 mm. Prilikom rezanja debljih materijala, dio energije se gubi prolaskom vode kroz materijal i dolazi do deformacije okomitosti mlaza prilikom izlaska vode iz materijala. Ta deformacija se događa kod svih strojeva za rezanje vodenim mlazom i može se umanjiti samo smanjivanjem brzine rezanja. Što je sporija brzina, viša je kvaliteta rezanja.

Da bi održali brzinu rezanja sa visokom kvalitetom reza, Flow je patentirao tehnologiju DYNAMICDynamic tehnologija se sastoji od dvije dodatne osi na samoj reznoj glavi koji zakreću glavu do 10° prema matematičkom modelu u software-u.Time se kompenzira okomitost reza i omogućuje kvalitetno rezanje pri višim brzinama rezanja.

Tehnologijom DYNAMIC Flow je neprikosnoven lider u kvaliteti i brzini rezanja vodenim mlazom. Budući da su se zahtjevi za aplikacijama rezanja vodenim mlazom povećavali kroz godine Flow je patentirao i tehnologiju DYNAMIC XD koja omogućava rezanje pod kutevima do 60 °.

Prilikom rezanja pod kutem, vrlo je važno očuvati preciznost reza. Debljina mlaza rezanja povećava se sa kutom nagiba, budući da se reže dijagonala kroz materijal. Ovdje Flow dolazi do izražaja ispred drugih proizvođača strojeva za vodeno rezanje. Zahvaljujući matematičkom modelu unutar svog vlastitog Flow software-a FlowMaster i FlowExpert. Ovi software-i su bez premca u svijetu vodenog rezanja što se tiče vođenja procesa samog rezanja i odlikuju se vrlo jednostvnim ”user –friendly” sučeljem koje omogućava brzo savladavanje radom na Flow strojevima.

Flow software-i sami računaju brzinu rezanja i kompenzacije rezanja prema unešenom nacrtu, materijalu i debljini materijala koji se reže, tako da skoro i nema potrebe za probnim rezovima.

Svaki rez je savršen rez!

Jako bitan dio sistema rezanja vodenim mlazom je i visokotlačna pumpa. Flow proizvodi svoje pumpe koje mogu stvarati tlakove od 3.800 do 6.000 bara. Važno je napomenuti da je Flow inventor tehnologije rezanja vodenim mlazom te da su sve današnje pumpe zapravo kopije Flow pumpi.

Danas Flow proizvodi:

  • Direct Drive Hyplex Prime pumpe kojima je radni tlak do 3.800 bar-a, pumpa je pogonjena motorom od 30 KS, a zbog svog direktnog prijenosa preko remena sa motora na radilicu visokotlačnih cilindara, vrlo je jednostavana za rad i održavanje.
  • Intensifier 50 iS pumpe kojima je radni tak 4150 bar-a, pogonjena motorom od 50 KS i preko hidraulične pumpe gura dva visokotlačna klipa, te dostiže radne tlakove od 4.150 bar-a.
  • Hyperjet pumpe kojima je radni tlak 6.000 bar-a. Pogonjena je motorom od 50 KS ili 100 KS i radi i na istom principu kao Intensifire pumpa samo je mnogo robusnije izvedbe.

Sve navedene tehnologije su sadržane u Flow modelima serije Mach.

MACH SERIJA STROJEVA :