Faccin 4HEL strojevi za kružno savijanje lima

Serija 4HEL je najpreciznija serija strojeva sa potpunim procesom predsavijanja

Kategorije: ,

Serija 4HEL je najpreciznija serija strojeva sa potpunim procesom predsavijanja. Visoka tehnologija i inovativnost doveli su do visoke produktivnosti stroja sa brzinom 3/4 puta većom nego uobičajeni piramidni strojevi za savijanje. Osim toga, zahvaljujući svojim metodama rada, stroj može biti učinkovito kontroliran putem numeričkog sistema.


Svi modeli 4HEL serije funkcioniraju da se materijal postavlja na zadnji bočni valjak od postavljanja materijala. Taj valjak omogućuje ploči da bude u ravnini i da se precizno savija. Ploča je uvijek stegnuta između dva središnja valjka da bi se spriječilo klizanje. Time se optimizira predsavijanje i savijanje, ali i osigurava sigurniji i precizniji rad na stroju, sa opcijom rada samo jednog operatera.

Zahvaljujući linearnim vodilicama, proces predsavijanja ne zahtjeva naginjanje ploče ispod razine gdje se obrađuje materijal, kao što je to slučaj sa standardnim strojevima s tri valjka. Stoga se mogu koristiti horizontalni transportni stolovi radi lakšeg ulaska ploče u stroj.

Sposobnost naginjanja bočnih  i središnjih valjaka, omogućuju pojedinačno postavljanje ploče pod kutem radi konusnih savijanja.
U ovoj seriji strojeva, idealna debljina materijala je između 5mm i 150mm, a dužina između 1500mm i 18000mm.