Siegmund Sistem 22

Profesionalni stol za varenje, promjer rupe 22mm

 • promjer rupe 22mm
 • rupe na površini u dijagonalnoj mreži
 • rupe sa radijusom od 2,5mm
 • radijus 3/6 mm na rupama i uglovima stola
 • debljina materijala ca 17-19mm
 • visina strane stola 150mm
 • udaljenost rupa na stranama stola 50mm
 • sa mjernom skalom na površini
 • konstrukcija ojačana rebrima

Materijali:

 • Professional 750 – čelik S355J2+N, plazma nitrirani sa BAR premazom

Veličine stola:

 • 1,0 x 1,0 m, 4 noge, cca. 296 kg
 • 1,5 x 1,0 m, 4 noge, cca. 412 kg
 • 2,0 x 1,0 m, 4 noge, cca. 519 kg
 • 2,4 x 1,2 m, 6 nogu, cca. 726 kg
 • 3,0 x 1,5 m, 6 nogu, cca. 1.073 kg