Faccin RCMI strojevi za savijanje profila

Stroj za savijanje profila sa 3 osovine; standardnim setom može se savijati 12 tipova standardnih profila i cijevi

Kategorije: , ,
FACCIN: Advanced Profile Bending Machine | Model RCMI 400

  • 3 osovine
  • Sa standardnim setom može se savijati 12 tipova standardnih profila i cijevi
  • Motorizirano fino podešavanje visine role;
  • Neovisno podešavanje dvaju valjaka za savijanje (dvostruki stisak)
  • Simultana translacija i rotacija valjaka za savijanje
  • Kontinuirano promjenjiva brzina rotacije interpolacijom različitih radijusa
  • 3 osovine s neovisnim pogonom, 3 hidraulična motora i 3 planetarna prijenosnika
  • Posebni kovani čelik vrlo visoke čvrstoće koji se koristi za valjke
  • Po želji, pokretna konzola
  • CE certificirani stroj