Faccin

Faccin 4HEL strojevi za kružno savijanje lima

Serija 4HEL je najpreciznija serija strojeva sa potpunim procesom predsavijanja

Faccin HAV strojevi za kružno savijanje lima

Snaga savijanja uz visoku preciznost predsavijanja čine ovu seriju na samom vrhu u svojoj kategoriji

Faccin HCU strojevi za kružno savijanje lima

Strojevi projektirani i izrađeni u čvrstoj konstrukciji koja osigurava apsolutnu preciznost i pouzdanost, veću jednostavnost u procesu savijanja i maksimalnu kvalitetu izrađevina

Faccin RCMI strojevi za savijanje profila

Stroj za savijanje profila sa 3 osovine; standardnim setom može se savijati 12 tipova standardnih profila i cijevi

Faccin strojevi za izradu podnica

Automatski manipulatori skupa sa sustavima za rukovanje podnica čine sve što je potrebno za potpunu automatizaciju proizvodnog procesa