Prima Power Compact Server

Izuzetno kompaktan, modularan i pouzdan sustav za automatski utovar sirovina i istovar obrađenih dijelova

Kategorija:
Prima Power Compact Server

  • Compact Server izuzetno je kompaktan, modularan i pouzdan sustav za automatski utovar sirovina i istovar obrađenih dijelova.
  • Sastoji se od dvije jedinice za pohranu – jedne za neobrađene limove, i jedne za obrađene limove.
  • Compact Server praktički ne zauzima dodatni prostor – sve  su njegove komponente zapravo nad automatskim izmjenjivačem paleta i stoga ne zahtijevaju dodatni podni prostor.
  • Sustavom utovara/istovara upravlja CNC stroja.
  • Prednosti ovih rješenja su: pouzdanost, kompaktnost, lakoća upravljanja postupcima utovara/istovara.