Savijanje cijevi

Kombinirajte funkcije koje su vam potrebne te tako definirajte stroj za savijanje cijevi koji najviše odgovara vašim potrebama

Kategorija:

Cijevi se mogu savijati primjenom različitih tehnologija, ovisno o primjeni

Jednostavno kombinirajte funkcije koje su vam potrebne te tako definirajte stroj za savijanje cijevi koji najviše odgovara vašim potrebama:

  • s mogućnostima savijanja desno/lijevo
  • s podesivim mogućnostima savijanja desno/lijevo
  • s fiksnim i/ili promjenjivim radijusom
  • s ručnim ili automatskim punjenjem
  • u kombinaciji s drugim proizvodnim procesima/strojevima