Laseri

Prima Power Combi Genius

Servo-električna kombinirka za probijanje, oblikovanje, označavanje, lasersko rezanje i savijanje

Prima Power Laser Genius

Laser vrlo niske potrošnje energije uz minimalni trošak održavanja

Prima Power Laser Next

Najbrži 3D laser za automobilsku industriju s linearnim motorima na svim osima

Prima Power linije i automatizacija

Kom­pletne automatizirane linije koje se mogu sastojati od skladišta sirovog ma­terijala, probijanja-rezanja, okretanja i sortiranja s robotom te automatskog sa­vijanja i sortiranja

Prima Power Optimo

Primin najveći stroj za rezanje i zava­rivanje velikih proizvoda sa superior­nom kvalitetom i točnošću

Prima Power Platino

Najpouzdaniji laser na tržištu, jednostavan za rukovanje i održavanje

Prima Power Platino Fiber

Nova generacija lasera, idealan za tanke materijale do 5 mm

Prima Power Rapido Evo

Napredna tehnologija 3D rezanja kombinirana sa iznimnim performansama, produktivnošću, efikasnošću i jednostavnim radom na stroju