SlatPro

SlatPro RHINO HAMMER

Alat koji olakšava uklanjanje dijelova nakon rezanja uz pomoć komprimiranog zraka i vibracija

SlatPro SLAG HOG

Alat za čišćenje šljake na fiber i co2 laserima