Roundo Srl

Proizvođač valjaka za savijanje i profilnih savijačica.

Svi valjci su montirani na valjkastim ležajevima najviše kvalitete što rezultira minimalnim gubicima trenja i omogućava dulji radni vijek. Dodatno, valjci se mogu nakriviti da bi se postigli najbolji rezultati u operacijama, kao što je konusno savijanje.